Plan rada za period 12.10.- 16.10.

At school – Classroom objects
Udzbenik, strana: 12. Nove reci: book, chair, pencil, pen, rubber, ruler, school, table, school bag.
– It’s a pencil. It’s a book.
– Lesson 2. Strana 13. u udzbeniku. Vezbamo reci iz prosle lekcije i konstrukcije: What’s this? It’s a red pen.
Can you find a brown pencil?
Slusati casove na RTS-u.
Za domaci zadatak nacrtati sta se nalazi u vasem skolskom rancu i poslati na moj mejl.

ПРВОБИТНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ -ПРВОБИТНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Више о првобитним музичким инструментима можете сазнати на интернету, гледајући видео записе музицирања афричких племена.
Укуцајте појмове:African Traditional Music и  Foli

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ -МУЗИКА ЗА ЛАУТУ

Лаута је омиљени инструмент средњег века и ренесансе. То је трзалачки инструмент, који је од 15 до 17 века коришћен и као солистички и у пратњи гласа.Задржао се и у каснијим епохама-композитори барока и класицизма Бах,Хендл,Хајдн компонују музику за овај инструмент.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
Јохан Георг Конради: “Свита за лауту“ – “Алеманда“
Антонио Вивалди : “Концерт за лауту“ Д-дур, -“Largo“

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОБЛИЦИ БАРОКНЕ МУЗИКЕ

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОБЛИЦИ БАРОКНЕ МУЗИКЕ- ПАСИЈА,КАНТАТА И ОРАТОРИЈУМ

_________________________________________________________
ПАСИЈА је вокално-инструментално дело за солисте,хор и оркестар са текстом о Христовом страдању.
КАНТАТА је вокално-инструментално дело које може бити и духовног и световног карактера и састављено је од више делова – ставова.Јохан Себастијан Бах је компоновао око 300 кантата (и световних и духовних) од којих је 200 сачувано.
ОРАТОРИЈУМ је вокално -инструментално део за солисте,хор и оркестар, епског карактера која се састоји од више делова -ставова.компонована на теме из Библије.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Ј.С.Бах : “Кантата о селу“, “Кантата о кафи“
Ј.С.Бах: “Пасија по Матеју“ (одломак)

СИМФОНИЈА У РОМАНТИЗМУ

СИМФОНИЈА У РОМАНТИЗМУ

____________________________
Симфонија је музички облик за симфонијски оркестар који се у класицизму састоји из четири дела – става. Ставови се међусобно разликују по темпу -смењују се брз и лагани темпо по распореду: брз-лаган-умерен-брз.
Код романтичара симфонија се слободније конципира – број ставова може бити од 2 до 5. Два става има Шубертова “Недовршена симфонија“, а пет ставова “Фантастична симфонија“ Хектора Берлиоза.
За развој симфоније значајну улогу има немачки композитор и диригент ФЕЛИКС МЕНДЕЛСОН (1809-1847) који је написао 5 симфонија.Једна од најпознатијих је “Италијанска симфонија“која описује његов боравак у тој земљи. Као диригент заслужан је за поново интересовање за Бахову музику,која би, да није било њега,заувек остала заборављена.Извођењем Бахове “Пасије по Матеју“ 1829.год почела је тзв.“Бахова ренесанса“- извођење, проучавање и уживање у Баховој музици које траје и у 21.веку.
Важну улогу у развоју симфонијске музике у романтизму имао је и немачки композитор, диригент и пијаниста ЈОХАНЕС БРАМС (1833-1897).Написао је четири симфоније,концерте,соло-песме,клавирске композиције.Посебно су популарне “Мађарске игре“- обраде фолклорних мелодија за клавир,које су касније оркестриране
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
Ф.Менделсон : “Италијанска симфонија“ 1 став
Ј.Брамс: “Мађарска игра бр 5“ – клавирска и верзија за оркестар