Лаута је омиљени инструмент средњег века и ренесансе. То је трзалачки инструмент, који је од 15 до 17 века коришћен и као солистички и у пратњи гласа.Задржао се и у каснијим епохама-композитори барока и класицизма Бах,Хендл,Хајдн компонују музику за овај инструмент.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
Јохан Георг Конради: “Свита за лауту“ – “Алеманда“
Антонио Вивалди : “Концерт за лауту“ Д-дур, -“Largo“
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.