СИМФОНИЈА У РОМАНТИЗМУ

____________________________
Симфонија је музички облик за симфонијски оркестар који се у класицизму састоји из четири дела – става. Ставови се међусобно разликују по темпу -смењују се брз и лагани темпо по распореду: брз-лаган-умерен-брз.
Код романтичара симфонија се слободније конципира – број ставова може бити од 2 до 5. Два става има Шубертова “Недовршена симфонија“, а пет ставова “Фантастична симфонија“ Хектора Берлиоза.
За развој симфоније значајну улогу има немачки композитор и диригент ФЕЛИКС МЕНДЕЛСОН (1809-1847) који је написао 5 симфонија.Једна од најпознатијих је “Италијанска симфонија“која описује његов боравак у тој земљи. Као диригент заслужан је за поново интересовање за Бахову музику,која би, да није било њега,заувек остала заборављена.Извођењем Бахове “Пасије по Матеју“ 1829.год почела је тзв.“Бахова ренесанса“- извођење, проучавање и уживање у Баховој музици које траје и у 21.веку.
Важну улогу у развоју симфонијске музике у романтизму имао је и немачки композитор, диригент и пијаниста ЈОХАНЕС БРАМС (1833-1897).Написао је четири симфоније,концерте,соло-песме,клавирске композиције.Посебно су популарне “Мађарске игре“- обраде фолклорних мелодија за клавир,које су касније оркестриране
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
Ф.Менделсон : “Италијанска симфонија“ 1 став
Ј.Брамс: “Мађарска игра бр 5“ – клавирска и верзија за оркестар
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.