– Удруживање ћелија у колоније

Једноћелијски организми исте врсте се удружују у колоније. У њима је извршена подела активности: неке ћелије учествују у размножавању, неке у исхрани, а неке у кретању. Волвокс је колонија једноћелијских зелених алги облика лопте, пречника 2 до 3 милиметара. Колонија има 500 до 50 000 јединки. Неки научници тврде да је овај колонијални облик претходница вишећелијских организама

Домаћи задатак: питања са 27. стране.

 

– Вишећелијски организми
Грађени су од великог броја ћелија са једром и припадају домену еукариота. У вишећелијске организме спадају: вишећелијске алге и гљиве, биљке, животиње и човек. Ћелије су код ових организама удружене у ткива и органе, а код животиња и системе органа и специјализоване су за обављање различитих улога.

Домаћи задатак: питања 29. стране.

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.