СЛУШАЊЕ ХОРСКЕ И ОРКЕСТАРСКЕ МУЗИКЕ
5.МАРКО ТАЈЧЕВИЋ: “ДОДОЛСКЕ ПЕСМЕ“
6.МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ:“МУХА И КОМАРАЦ“
7.ФРЕДЕРИК ШОПЕН :“ЖЕЉА“
8.ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ : “УСПАВАНКА“
НАСЛОВЕ СЛУШАНИХ КОМПОЗИЦИЈА УПИСУЈЕМО У СВЕСКУ,ЗАПИСУЈЕМО И КО ИЗВОДИ КОМПОЗИЦИЈЕ (СОЛИСТА,ХОР – МУШКИ,ЖЕНСКИ,МЕШОВИТИ,ДЕЧИЈИ,А КАПЕЛА И СЛ.) И НАШ УТИСАК О СЛУШАНИМ ДЕЛИМА
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.