РОМАНТИЧАРСКИ КОНЦЕРТ
Концерт је музички облик за соло-инструмент уз пратњу оркестра. То је облик који се састоји из три дела- става,који су међу собом контрастни по темпу : смењују се брз и лаган темпо (брз-лаган-брз).
У 19.веку концерт се развија у два правца:
1. класични тип концерта у коме су солисти и оркестар равноправни (концерти Шумана,Листа,Брамса)
2.виртуозни концерт где солиста има водећу улогу (Шопен,Паганини ). Николо Паганини је био један од најзначајнијих виртуоза на виолини свих времена.
Поједини композитори одступају од уобичајених правила,тако да солиста наступа од почетка до краја заједно са оркестром.
Франц Лист је био први музичар који је увео праксу солистичког концерта,где свира само један извођач.До тада је било уобичајено да на концертима наступа више извођача.
Лист је,као и многи пијанисти тог времена, имао обичај да ствара и изводи ПАРАФРАЗЕ.То су виртуозне клавирске композиције које представљају слободну прераду популарних оперских арија,тема из других музичких дела,народних песама и игара.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Р.ШУМАН: Концерт за клавир и оркестар а-мол 1.став
Ф.Менделсон: Концерт за виолину и оркестар е-мол
1.став
Н.Паганини: Концерт за виолину и оркестар бр.2 (La Campanella)
(Феликс Менделсон: “Концерт за виолину и оркестар“).
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.