Обрадили смо лекцију ,, Вишећелијски организми,, За следећи час треба да се напише ,, Укратко,, и да се одговоре на питања.

Наставница
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.