Прочитајте пажљиво из граматике творбу речи помоћу префикса и творбу речи слагањем; аугментативе са пејоративима, деминутиве са хипокористицима  и урадите задатке.

„Аутобиографија“, Бранислав Нушић – анализирајте одломак о падежима и одломак „Географија“

 Писање имена небеских тела – из граматике препишите правила и по неколико примера.

 

Предметни наставник

Драгана Јањић

Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.