СОЛО-ПЕСМА У РОМАНТИЗМУ
___________________________________
Соло песма је музички облик за један глас уз пратњу инструмента (најчешће клавир) или оркестар.
Соло песма може бити:
1.Строфична -када је иста мелодија за сваку строфу песме
2.Прокомпонована -када је за сваку строфу другачија мелодија,јер је музика психолошки тумач драмске радње
Најзначајнији композитор соло песама у раном романтизму био је ФРАНЦ ШУБЕРТ (1797-1828) аустријски композитор и пијаниста. Компоновао је 600 соло-песама на стихове познатих песника романтичара.
За живота није био признат као значајан композитор,био је познат малом кругу уметника у Бечу.Они су организовали тзв.“Шубертијаде“ вечери где су се изводиле његове комозиције и где су га његови пријатељи храбрили да настави да и даље компонује.
Композитор Феликс Менделсон, који је заслужан за поново интересовање за Бахову музику,(тзв.“Бахова ренесанса“)
свету је представио и Шубертову музику (о чему ћемо учити у наредним лекцијама) и сачувао је од заборава,тако да и ми данас можемо да у њој уживамо.
Слушање музике:
ФРАНЦ ШУБЕРТ:Соло песме “ВИЛИНСКИ КРАЉ“,“ПАСТРМКА“, “ЛИПА“

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.