МУЗИКА У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
_____________________________________________
Народне песме и игре,које су се у неким крајевима одржале до данас, поуздан су извор за проучавање музике Старих Словена.
У доба Стефана Немање (друга половина 12.века) српска држава је стабилна, има свој језик,писменост,веру. На дворовима Немањића приређиване су гозбе и прославе у којима је музика имала значајну улогу. Сцене на фрескама су доказ свирања на једном или више инструмената. Помињу се музичари – певачи,свирачи који се зову шпилмани,скомраси,гудеци,свиралници.
Инструменти илустровани на фрескама,према начину добијања тона,могу се груписати на:
1.жичане -харфа,лаута, псалтерион (правоугаони инструмент), фидула-претеча виолине
2.дувачке -двострука флаута,права флаута,рог,зурле,гајде,трубе
Слушање музике:
Ренесанс: “Скомрашка игра“
3.удараљке – бубањ,тас

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.