– Обновите поделу именица по значењу и урадите вежбе у Радној свесци, стр.9 и 10.

 – Писање великог слова у вишечланим географским називима, Граматика, стр.96
   пажљиво прочитај, препиши обележена правила и уради задатке.
 
  – Промена именица (деклинација), Граматика, стр. 14 и 15.
    пажљиво прочитај, препиши обележена правила и уради задатке.
  – Прочитајте „Поход на Мјесец“, Бранко Ћопић из Читанке, стр. 166
    анализирај приповетку помоћу питања (Трагом речи) на стр. 171

 

 Пратите часове на РТС 2 и водите белешке када не идете у школу на наставу.

 

Предметни наставник

Драгана Јањић

Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.