Прочитајте песму „Певам дању, певам ноћу“ Бранка Радичевића, Читанка, стр.122

и анализирајте песму помоћу питања (Трагом речи) испод песме.

Појам променљивости и непроменљивости речи – Пажљиво прочитајте и урадите задатке

из Граматике на стр. 8, 9 и 10.

 Пратите часове на РТС 2 и водите белешке када не идете у школу на часове.

 

Предметни наставник

Драгана Јањић

Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.