Многи сматрају да је табеларни приказ података прегледнији и лакши за било коју врсту анализе. Табела нам омогућава да се лакше снађемо са великом количином података и брже нађемо онај који нам треба.

Табела се састоји од колона и врста (редова).

Колоне су представљене вертикално (усправно), а врсте хоризонтално (положено).

Пресек колоне и врсте представља ћелију. Колоне и врсте у табелама су одвојене линијма које чине мрежу ћелија.

Садржај уносимо као да су ћелије мали документи – скоро сва правила едитовања и форматирања текста која важе за читав текстуални документ, важе и за ћелију. Колона има ширину, а врста висину. Кретање кроз табелу вршимо стрелицама или тастером Tab на тастатури. Важно је да се у табели не користи тастер Enter.

Поступак креирања табеле и форматирања текста можете преузети овде.

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.