Уочавање корена речи – прочитајте лекцију из граматике и урадите вежбања у граматици и радној свесци која се односе на лекцију.

Саставни делови твореница (творбене основе, префикси и суфикси); граматичка основа и граматички наставци у поређењу са творбеном основом и суфиксима – прочитајте лекцију из граматике и урадите вежбања из граматике и радне свеске.

Иво Андрић „Аска и вук“ – прочитајте приповетку из читанке и анализирајте је помоћу питања иза текста.
Пратите све часове на РТС3 и водите белешке када не долазите на наставу у школу.

Предметни наставник: Драгана Јањић

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.