Ове недеље треба да:

Прочитате песму „Плава звезда“, Мирослава Антића и анализирај те  је помоћу питања

из читанке која се налазе иза текста.

Поновите  градиво из књижевности обрађено у петом разреду.

Предметни наставник: Драгана Јањић

Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.