Певање је у почетку било допуњено покретом,игром.Онда је човек открио да уз певање може да пљеска рукама,трупка ногама по земљи или удара по телу.Тако је тело постало друго средство,поред гласа,којим су људи истраживали могућност стварања различитих звукова. Убрзо су почели да користе и предмете које су налазили у својој околини: камење,шупље дебло,шупље кости,шкољке,лук и друго.Временом су одабирали предмете којима су могли да остваре лепши звук. Тако настају претече група инструмената: удараљке,дувачки и жичани инструменти.
удараљке- најпре дланом о длан, па коришћење предмета из природе, сасушени плодови-звечке,дрво,камен,
дувачки -звиждук најпре, после коришћење шупље кости,трска- од дужине цеви зависи висина тона (што је цев краћа тон је виши)
жичани – лук и стрела, вибрирање жице производи звук
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.