Највећи број инструмената који су се користили у средњем веку воде порекло из Византије. Најзначајнији су они од којих воде порекло данашњи инструменти. То су фидуле (сличне виолини), харфе, хорне, трубе, оргуље (мале, преносне), различите врсте удараљки, звона. Један од инструмената који тек стиче популарност је лаута која ће постати омиљени инструмент ренесансе.
На инструментима се углавном пратило певање и изводила музика која је била намењена гласу. Самосталнију улогу инструменти су имали једино кад су пратили плес. Тек са техничким усавршавањем инструмената доћи ће до развоја инструменталне музике у вековима који долазе.
Нађи на интернету:
Scarborough Fair, Sumer is icumen in -примери средњевековних песама
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.