Информатика и рачунарство, 5. разред

Наставна јединица: Информатика и рачунарство – увод, Хардвер и софтвер

Предметни наставник: Бојана Весковић

Информатика и рачунарство – увод

Информатика је наука која се бави прикупљањем, обрадом, чувањем и обрадом информација.

Рачунарство се бави проучавањем, конструкцијом и коришћењем рачунара у свакодневном животу.

Рачунар је сложена електронска машина која служи за аутоматску обраду података.

Хардвер и софтвер

Људи свакодневно користе дигиталне уређаје на послу, у школи и код куће. Сваки дигитални уређаји састоје се од две основне компоненете: хардвера и софтвера.

Хардвер су сви физички делови рачунара (миш, тастатура, монитор, кућиште…).

Софтвр су оперативни систем и сви програми који се налазе у рачунару.

Оперативни систем је програм који препознаје, повезује и управља радом свих физичких делова дигиталног уређаја (Windows7, Windows10, MAC, Linux…).

Посебну пажњу обратићемо на кућиште јер се у њему налазе следеће компоненте: процесор, матична плоча, меморија, звучна и графичка картица…

Процесор je уређај који извршава наредбе и обрађује податке. Основна карактеристика му је брзина, што је већа брзина рачунар ће боље да ради.

Матична плоча je уређај који повезује све делове рачунарског система у једну складну целину.

Меморија је простор у коме чувамо податке и може бити: унутрашња, спољашња и онлајн.

У унутрашњу меморију спадају ROM, RAM  и унутрашњи хард диск.

Радна меморија je уређај који чува податке и програме са којима процесор ради. Она омогућава процесору да брзо приступа потребним подацима и програмима. Када рачунар искључиш, процесор престаје са радом, а из радне меморије све се брише.

Тврди диск или хард диск, врсту меморије која трајно чува податке и програме, без обзира да ли је рачунар укључен или не.

Основна јединица изражава се у бајтима (B), тачније KB (килобајт), MB (мегабајт) и TB (терабајт).

У спољашњу меморију спадају: CD, DVD, USB, меморијска картица…

Онлајн меморија је меморија у облаку, односно меморија чији се садржај цува на интернету (OneDrive, iCloud).

Звучна и графичка картица нам омогућују да чујемо звук и видимо слику на рачунару.

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.