Потреба за музиком је заједничка свим људима. Музика прати све важне догађаје у људском животу.Музика може да пробуди  низ различитих осећања: радост,тугу, носталгију,узбуђење.
Једно од првих питања које се намеће је: Када и како је настала музика?
О постанку музике нема поузданих података, али се претпоставља да је стала колико и човек.Постоји више теорија о томе како је настала музика
1.музика као средство опонашања певања птица или рике дивљих животиња
у ритуалним играма пре поласка у лов или ратнички поход
2. музика као средство за љубавно дозивање
3.музика као спонтани израз емоција – извор радости,певање успаванки, тужбалица
4.музика као део преношења порука на даљину
5.део радних процеса
6.део магијских обреда
Најстарије мелодије су се састојале од 2-3 тона која су се више пута понављали у различитом темпу, често уз пратњу покрета,пљескањем рукама,трупкањем ногама или ударањем по телу.
Тело је постало  друго средство,поред гласа,којим су људи истраживали могућности стварања различитих звукова.
Људи првобитне друштвене заједнице веровали су да је сама природа божанство и да он ње зависи целокупан животни ток. Такво веровање назива се ПАНТЕИЗАМ.
О улози музике у животу праисторијског човека и како је она звучала сазнајемо на основу проучавања племенских заједница које су и данас на најнижем ступњу развоја. Баве се ловом и сакупљањем плодова.Таква племена су се сачувала у неким крајевима Африке, Јужне Америке, Океаније, Аустралије.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
CD2/1(CD уз уџбеник) – Музика афричких племена
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.