Падом Западног римског царства 476.године нове ере, почиње средњи век, који ће трајати 10 векова.Хришћани су,као и други стари народи,обред богослужења повезивали са музиком.У раном хришћанству налазимо трагове музике старих култура. Стари хришћани су у верским обредима певали, сматрајући да једино људски глас може да велича  славу Бога. Из богослужења је избачено све што би подсећало на народнумузику,тако да су забрањени инструменти и плес.
Распад Римске империје 395.године на Источно и Западно римско царство доводи до расцепа хришћанске цркве на источну-православну и западну-католичку.
ИСТОЧНО ПРАВОСЛАВНО ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ
______________________________________________
Византија (Источно римско царство) одржала се све до пада Цариграда 1453.године.Богослужење је било на старогрчком.Музика је била вокална и једногласна .Византијско црквено појање је засновано на осмогласју – систему од 8 гласова у којима су садржани мелодијско.ритмички модели-узори по којима се компонује.Збирка песама недељних служби се зове ОСМОГЛАСНИК.
У словенским земљама певало се на старословенском језику.
Најзначајнији облик црквеног богослужења је ЛИТУРГИЈА
ХИМНА је похвална песма у славу Христа или светитеља
ТРОПАР је кратка црквена песма у част празника или светитеља
СТИХИРА – песма која се пева на јутарњој или вечерњој служби после стихова псалама
ИРМОС- део јутарње службе
Два су начина певања
ПСАЛМОДИЧНО – реч доминира над мелодијом
МЕЛИЗМАТИЧНО- мелодија доминира  над речима
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Кир Стефан Србин: Ниње сили
Појац Павле Аксентијевић
потражити на интернету Byzantine chant
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.