1.  Погледај пажљиво ТВ час на РТС2 и видео о обиму правоугаоника и квадрата на линковима      https://www.youtube.com/watch?v=q3vZOofB91w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iRR7zMz9thU

  1. У  Уџбенику на странама 74. и 75. подсети се упутства за израчунавање обима правоугаоника и квадрата
  2. У Радној свесци уради задатке на 78. и 79. стр.
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.