Исправак писменог задатка

Ученици имају задатак да пажљиво прочитају упутства, која су дата у прилогу и да напишу исправак писменог задатка у свеску.

Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.