Драги ђаче!

 

  1. Учешћем у интерактивним квизовима „Игром до знања“ примени и провери научено из граматике и правописа.

https://wordwall.net/resource/1261154   – Врсте речи

 

https://wordwall.net/resource/1252376   – Како се пише

 

https://wordwall.net/resource/873159     – Субјекат и предикат

 

https://wordwall.net/resource/772852     – Врсте речи

Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.