ОБНАВЉАМО ЗНАЊА О СРПСКОЈ МУЗИЦИ XIX  И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊА:
1.КО ЈЕ БИО ПРВИ СРПСКИ ШКОЛОВАНИ МУЗИЧАР И ШТА ЈЕ КОМПОНОВАО?
2.КАКО СЕ ЗОВУ ХОРСКЕ  КОМПОЗИЦИЈЕ ПО КОЈИМА ЈЕ ПОЗНАТ СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ, КОЛИКО ИХ ИМА?
3.КАКО СЕ ЗОВУ ОБРАДЕ НАРОДНИХ ПЕСАМА КОЈЕ ЈЕ КОМПОНОВАО ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ?
4.КО ЈЕ НАПИСАО ПРВУ ОПЕРУ У СРБИЈИ И КАКО СЕ ОНА ЗВАЛА?
5.КО ЈЕ НАПИСАО ПРВУ СИМФОНИЈУ У СРБИЈИ И ОПЕРУ “КОШТАНА“?
6.КОЈЕ ЈЕ НАЈПОЗНАТИЈЕ ДЕЛО СТЕВАНА ХРИСТИЋА?
ОДГОВОРЕ ПОШАЉИТЕ ДО 4.5.2020
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.