ЗАДАТАК: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

-КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ: “ШТО СЕ БОРЕ МИСЛИ МОЈЕ“
-СТЕВАН СТ.МОКРАЊАЦ – “ПЕТА РУКОВЕТ“
-СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ: “МАРШ НА ДРИНУ“
-ПЕТАР КОЊОВИЋ: СИМФОНИЈСКИ ТРИПТИХОН- “ВЕЛИКА ЧОЧЕЧКА ИГРА“ ИЗ ОПЕРЕ “КОШТАНА“
-СТЕВАН ХРИСТИЋ : “ГРЛИЦА“ из балета “ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА“

упоредити и пронађи на интернету youtube music ili CD уз уџбеник
-који извођачки ансамбл је карактеристичан за свако дело- нпр.мешовити а капела хор, оркестар, соло инструмент

Author

Ivancica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.