Слободне наставне активности – четврти разред

„Кутија за игру сенки“

„Кутија за игру сенки“ Ученици имају задатак да направе кутију …

„Позориште сенки“

Ученици имају истраживачко -практичан рад , да направе позориште у …

„Стваралачки рад-драмски текст „

„Подела улога“, …

„Стваралачки рад-драмски текст „

Ученици проверавају УСМЕНО шта је дијалог, позорница, позоришни комад…А затим, …

Драмска секција

Драмска секција …