Грађанско васпитање VII разред

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ Домаћи задатак вам се налази у склопу материјала …

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

Електронско насиље употребом ИКТ Електронско насиље  Пажљиво прочитајте презентацију и …

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

Погледајте и прочитајте достављени материјал који је везан за дигитално …

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ Дата су вам питања која су директно везана …

ПРОБЛЕМ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

ПРОБЛЕМ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА Детаљно проучите материјал пропраћен презентацијом, јер ћете …

ПРОБЛЕМИ У ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Погледајте следеће радове на тему проблема у друштвеној заједници, како …

ПРОБЛЕМИ У ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Ученици треба да напишу кратак есеј или презентацију на тему: …

ПОДЕЛА И НИВОИ ВЛАСТИ

ПОДЕЛА ВЛАСТИ. Надлежности законодавне, извршне и судске власти Основне функције …

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ- ПОРЕКЛО И ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ- ПОРЕКЛО И ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ …