Грађанско васпитање V разред

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ И ЊИХОВИ СТАВОВИ

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ И ЊИХОВИ СТАВОВИ Домаћи задатак вам …

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

Електронско насиље употребом ИКТ Електронско насиље  Пажљиво прочитајте презентацију и …

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

Погледајте и прочитајте достављени материјал који је везан за дигитално …

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ Дата су вам питања која су директно везана …

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА Детаљно проучите материјал пропраћен презентацијом, јер ћете …

ПРОБЛЕМИ У ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Погледајте следеће радове на тему проблема у друштвеној заједници, како …

ПРОБЛЕМИ У ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Ученици треба да напишу кратак есеј или презентацију на тему: …

ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Ученик има обавезу да: редовно похађа наставу и извршава школске …

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ- ОДГОВОРНОСТИ ШКОЛЕ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ- ОДГОВОРНОСТИ ШКОЛЕ …